Ακροφύσια χαρτιού και χαρτοπολτού

Η χαρτοποιία είναι μια διαδικασία υψηλής χρήσης νερού. Τα ακροφύσια ψεκασμού χρησιμοποιούνται άγρια. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα ακροφυσίων για τη βιομηχανία χαρτιού.

Το ακροφύσιο χαρτιού περιλαμβάνει ακροφύσια επένδυσης και άλλα ακροφύσια για υγρασία, λίπανση, πλύσιμο υψηλής πίεσης και έλεγχο αφρού. Οι λεπτομέρειες των ακροφυσίων χαρτιού και χαρτοπολτού είναι όπως παραπάνω.

Can’t find out your type, No problem, Directly Inquiry Our Expert!!

    Send Us Your Query

    Your Name*

    Your Email*

    Your Phone*

    Your Description*